TỦ ĐIỆN

TỦ ĐIỆN

Tủ điện

- Tủ tự động chuyển nguồn (ATS), Tủ được sử dụng ở nhũng nơi có phụ tải đòi hỏi cấp điện liên tục, để cấp điện cho tải khi có sự cố phía nguồn lưới, thường dùng nguồn dự phòng là máy phét điện. Trong trường hợp này tủ ATS có nhiệm vụ tự động chuyển dổi nguồn cấp từ lưới sang nguồn dự phòng để cấp trở lại cho nguồn tải hoạt dộng - Tiêu chuẩn: IEC/EN 60439-1

Xem thêm

LED đèn đường và một số loại khác của đèn LED

Shuffle - trụ chiếu sáng tương tác thông minh được thiết kế nhằm khuyến khích kết nối cộng đồng ở các thị trấn và thành phố - Shuffle đã được trao giải thưởng “Sản phẩm tiêu biểu của năm” tại lễ trao giải HEA năm 2016. Giải thưởng...

Xem thêm