TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG NÂNG HẠ CAO 30M

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG NÂNG HẠ CAO 30M

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CẢNG CẠN PHÚ MỸ - THI CÔNG XÂY DỰNG , CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CẢNG CẠN PHÚ MỸ

THI CÔNG LẮP DỰNG TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG NÂNG HẠ CAO 30M

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CẢNG CẠN PHÚ MỸ
Địa điểm : KHU CÔNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ 3 - Phường Phước Hòa, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Gói thầu số 1 : THI CÔNG XÂY DỰNG , CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CẢNG CẠN PHÚ MỸ

Năm hoàn thành : 2023