Tủ điện

Tủ điện

Sản phẩm

Tủ điện

Mã Sản Phẩm:

Kích thước:

Giá: Liên hệ

- Tủ tự động chuyển nguồn (ATS), Tủ được sử dụng ở nhũng nơi có phụ tải đòi hỏi cấp điện liên tục, để cấp điện cho tải khi có sự cố phía nguồn lưới, thường dùng nguồn dự phòng là máy phét điện. Trong trường hợp này tủ ATS có nhiệm vụ tự động chuyển dổi nguồn cấp từ lưới sang nguồn dự phòng để cấp trở lại cho nguồn tải hoạt dộng - Tiêu chuẩn: IEC/EN 60439-1
TỦ ĐIỆN

- Tủ tự động chuyển nguồn ( ATS), Tủ được sử dụng ở nhũng nơi có phụ tải đòi hỏi cấp điện liên tục, để cấp điện cho tải khi có sự cố phía nguồn lưới, thường dùng nguồn dự phòng là máy phét điện. Trong trường hợp này tủ ATS có nhiệm vụ tự động chuyển dổi nguồn cấp từ lưới sang nguồn dự phòng để cấp trở lại cho nguồn tải hoạt dộng
- Tiêu chuẩn: IEC/EN 60439-1

File đang cập nhật...

Sản phẩm liên quan

Tủ điện
Giá: Liên hệ