CƠ KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN

CƠ KHÍ ĐIỆN TRỌNG TÍN

Dịch vụ
DỊCH VỤ HỆ  THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Công ty TNHH Cơ Khí Điện Trọng Tín cung cấp các dịch vụ sau: - Tư vấn thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, điện công nghiệp. - Sản xuất, kinh doanh mua bán thiết bị điện & chiếu sáng công cộng. Như các loại : + Đèn cao áp, đèn...